Geaggregeerde conditie

Deel 3: NEN 2767:3 Geaggregeerde conditiescore

 

Let op: deel 3 is vervallen. In de NEN-2767:1-2011 is nu een extra paragraaf opgenomen voor de berekening van de geaggregeerde score.

In NEN 2767-1 wordt de geaggregeerde conditiescore gedefinieerd. De geaggregeerde conditiescore is een gewogen waarde [conditie-index] op bouwwerk- of complexniveau die wordt gebruikt voor het op hoofdlijnen bewaken van de ontwikkeling van de kwaliteit van het vastgoed. Ook biedt deze waarde de mogelijkheid bouwwerken te vergelijken. De geaggregeerde conditie van een bouwwerk komt tot stand door het modelmatig samenstellen van een conditie-index uit de conditiescores van de verschillende bouw- en installatiedelen. De mate waarin de verschillende conditiescores meewegen kan organisatiespecifiek worden bepaald.