Inspectie App

Van inspectieformulier naar iPad inspectie App

Het periodiek inspecteren van de staat van onderhoud van gebouwen en installaties is van groot belang. Daarmee kunnen vervolgens de onderhoudsbegrotingen en -planningen worden geactualiseerd om op die wijze een betrouwbaar en transparant beeld te verkrijgen van benodigde budgetten en het uit te voeren onderhoud.

Met de inspectie iPad-App van O-Prognose is het mogelijk om met een iPad op locatie onderhoudsinspecties uit te voeren. De registratie van gebreken is geheel conform de NEN 2767. De gegevens kunnen vanuit O-Prognose naar de iPad worden geëxporteerd en na de inspectie op locatie weer worden geïmporteerd in O-Prognose om daarmee vervolgens de definitieve planningen samen te stellen en de rapportages te genereren.

Een groot voordeel van de iPad-App is dat de conditie volgens de NEN 2767 wordt bepaald. Zo is het mogelijk om in te spelen op een gewijzigd onderhoudsbeleid. Een gebouw of een onderdeel dat een hogere of lagere conditie-eis heeft gekregen door bijvoorbeeld een functiewijziging. Ook wordt een onderhoudsverval direct en objectief geconstateerd. Daarvoor kan met de inspectie App direct op locatie een ingreep worden bepaald en worden gepland.

Hier enkele screenshots van de iPad app.


Met de O-Prognose inspectie App beschikt u altijd en overal over de juiste gegevens en kunt eenvoudig en snel over een actuele onderhoudsplanning beschikken.

Inspecteren met de iPad:
)

Ga naar de App Store of scan de QR code om de O-Prognose App direct te downloaden

availableapple

 

Ga direct naar de itunes Store om de iPad App te downloaden

Zie hiernaast een korte impressie van de O-Prognose inspectie App.