Onderhoud infra

Meerjarenonderhoudsplan (mjop) voor infrastructuur

Met O-Prognose Infra is het mogelijk om snel en eenduidig de staat van onderhoud (conform NEN 2767 deel 4) en de onderhoudskosten van kunstwerken in beeld te brengen. U kunt vervolgens deze resultaten gebruiken voor een gedifferentieerd beheer naar een bepaald object (of type), per locatie en/of onderhoudsniveau, genereren van managementrapportage en als onderlegger voor prestatiecontracten.

O-Prognose Infra voldoet volledig aan de decompositie volgens deel 4 van NEN 2767. Op basis daarvan is een kunstwerk onderverdeeld naar 3 niveaus: beheerobject, element en bouwdeel respectievelijk bijvoorbeeld bruggen vast, hoofddraagcontructie en langsliggers. De gebreken worden vervolgens, na toekenning van een materiaalaanduiding, aan het bouwdeel toegekend. Daaruit rolt vervolgens de score.

Afhankelijk van de gewenst score worden er maatregelen gekoppeld aan de elementen en kunnen daarmee onderhoudsprojecten worden gedefinieerd. Daaruit worden weer meerjarenramingen opgemaakt en een beheerplan voor een cluster van beheerobjecten of een areaal van kunstwerken.

Hier de video voor O-Prognose voor Infra:

Door middel van de software van O-Prognose Infra kunnen er op alle niveau rapportages worden gegenereerd en voor diversen selecties of filters: bepaalde locaties, beheerobjecten, scores etc. Deze rapportages kunnen vervolgens worden gebruikt voor het definitief vaststellen van het beheerplan.

Enkele voorbeelden van specifieke rapporten:

  • Meerjarenonderhoudsplanningen (1, 5, 10, 50-jaarplannen)
  • Exporteren naar bijvoorbeeld MS Excel
  • Gebrekenlijsten inclusief foto‚Äôs
  • Installatieoverzicht per bouwdeel met alle specificaties en gebreken
  • ‚Ķ

Hieronder is een voorbeeld van een meerjaren-onderhoudsplan opgenomen van een kunstwerk (brug). De inspectie is volgens de NEN-2767 uitgevoerd.
pdficoon_kleinVoorbeeldrapport onderhoudsplan bruggen (infra)